Dzisiaj jest: Środa 1 Lutego 2023     Imieniny: Brygidy, Ignacego przejdź do: strona głòwna kontakt
ul. Plac Niepodległości 33
98-235 Błaszki
tel./fax 043 829-22-44
bank@bankblaszki.pl
Nawigacja: O Banku / Reklamacje /
Reklamacje

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI, SKARG I WNIOSKÓW

Informacja w zakresie sposobu składania reklamacji, skarg i wniosków oraz zasad ich rozpatrywania w Banku Spółdzielczym w Błaszkach:

Informacja Zarządu Banku o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji wyświetl plik

Zasady składania reklamacji skarg i wniosków wyświetl plik

Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego wyświetl plik

Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego wyświetl plik

Formularz reklamacji dotyczący kart – klient indywidualny  wyświetl plik

Formularz reklamacji dotyczący kart – klient instytucjonalny wyświetl plik

 

Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie:


Bank Spółdzielczy w Błaszkach, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa oraz na jego stronie internetowej:https//rf.gov.pl/.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1 oraz na stronie internetowej: https:/www.knf.gov.pl.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: ul. Z.Herberta 8, 00-380 Warszawa oraz na stronie internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc/.


 

Copyright © Bank Spòłdzielczy w Błaszkach powered by netster 3.2