Banery

  • Baner 1 left
  • Baner 2 left
  • Baner 3 left

Oferta

Lokata promocyjna 12-miesięczna - tylko na nowe środki

  • oprocentowanie zmienne 6,5% w skali roku;
  • minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 500,00 zł.
  • maksymalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 1 000 000,00 zł;
  • lokata otwierana jest dla obecnych i nowych Klientów, którzy są posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Błaszkach;
  • nowe środki rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 15.03.2023r. Jako sumę aktywów zgromadzonych w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach bieżących. Lokaty uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę, na którą lokaty zostały założone.
  • Lokata

Wstecz