Banery

 • Baner 1 left
 • Baner 2 left
 • Baner 3 left

Oferta

Kredyt Płynnościowy dla rolnika na 2% z dopłatą ARiMR

Bank Spółdzielczy w Błaszkach informuję, że posiada w ofercie Kredyt Płynnościowy  dla rolnika na 2% z dopłatą ARiMR.  Kredyt przeznaczony jest na utrzymanie płynności w gospodarstwie rolnym.

 

Kredyt udzielany jest  w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

 • 100 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
 • 200 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 tys. zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

 

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż:

 • 36 miesięcy – w przypadku kredytów do 100 000 zł; 
 • 48 miesięcy – w przypadku kredytów do 200 000 zł;
 • 60 miesięcy – w przypadku kredytów do 400 000 zł. 

 

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

 

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR,
 • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
 • brak konieczności  rozliczania się.

 

 

Kredyt dostępny w ofercie do 31.12.2023r.

 

Realizacja kredytu nastąpi w momencie uruchomienia limitów dopłat przez ARiMR.

Wstecz