Banery

  • Baner 1 left
  • Baner 2 left
  • Baner 3 left

Historia

Historia Banku Spółdzielczego w Błaszkach

Za początek działalności Banku Spółdzielczego w Błaszakach uznaje się powołanie Błaszkowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, którego statut zatwierdził Minister Finansów w dniu 31 lipca 1901r. Komitet składał się z kilku członków reprezentowanych przez W.Kozłowskiego i G.Perca. Działalność ta mogła się rozwijać po wydaniu przez rząd carski w 1895r prawa o instytucjach drobnego kredytu z nowelizacją w 1904r. Była ona odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, którego nie były w stanie zaspokoić niezbyt liczne instytucje finansowe Królestwa Polskiego, a z drugiej strony konkurencją dla lichwy, praktykowanej głownie przez żydowskich bankierów.

Dominacja wśród członków ludności żydowskiej spowodowała w 1912r wystąpienie z niego ludności chrześcijańskiej i w konsekwencji założenie Chrześcijańskiego II Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Błaszkach. Inicjatorem był Ks.Fr.Rawicki. Wśród członków założycieli można wymienić: W.Kozłowskiego, St.Lisowskiego (udostępnił lokal na działalność) K.Wesołowskiego, J.Zarembę, A.Suwałę, M.Piątkiewicza, W.Marcinkowskiego, Z.Grabowskiego i innych. Po 3 latach Towarzystwo miało już 800 członków i udzieliło pożyczek w wysokości 127tys rubli.

W czasie I wojny światowej okupant niemiecki nakładając kontyngenty, konfiskując żywność i inne towary przyczynił się do braku środków finansowych u ludności, a w konsekwencji uniemożliwiał rozliczenia finansowe z bankami. Dużym ciosem było istotne obniżenie stóp procentowych. Trudnej sytuacji nie zmieniło odzyskanie niepodległości, a światowy kryzys gospodarczy w latach 20-tych XX wieku jeszcze pogorszył złą sytuację. Towarzystwo musiało ograniczyć swoją działalność, a następnie całkowicie ją zawiesić.

3 lipca 1925r powstał Chrześcijański Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Błaszkach. Założycielami tej instytucji byli członkowie Chrześcijańskiego II Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Pierwszym prezesem został wybrany A.Bliziński. Stopy procentowe kształtowały się: od pożyczek 12%, a od oszczędności 5-10%. Pożyczki udzielane były pod potrzeby handlu i rzemiosła oraz na cele rolnicze, co wiąże się z przekrojem zawodowym członków Banku. Do końca lat 20-tych Bank rozwijał się i uzyskiwał coraz lepsze wyniki.

Kryzys ekonomiczny lat 30-tych nie ominął CH.B.S. Przyczyniły się do tego oprócz ogólnej sytuacji gospodarczej rozporządzenie Prezydenta R.P. z 23 sierpnia 1932r dające rolnikom prawo odraczania spłat kredytów. Nie bez znaczenia było także znaczne obniżenie stóp procentowych udzielanych pożyczek z ponad 20% w 1925r do 10% w 1933r. Po zahamowaniu kryzysu mimo porządkowania zadłużenia zawierania układów konwersyjnych z dłużnikami nie udało się przywrócić dobrej kondycji finansowej CH.B.S.

Przez okres II wojny światowej CH.B.S nie prowadził działalności, ale okupant z właściwą sobie skrupulatnością przejął dokumenty Banku i przystąpił do egzekucji długów. Ze względu na wysiedlenia wyegzekwowano niewielką część zaległości. Proces windykacji zakończony został po wojnie, a przelicznik wynosił 1zł-1zł. Podobnie rozliczono posiadaczy oszczędności.

 

na podstawie książki W.Marszałka: "100lat Banku Spółdzielczego w Błaszkach (1901-2001)"  

Wstecz